Xinhua District Jingying Musical Instruments Firm

Fully Automatic Classic/Acoustic Guitar String Double-wire Winding Machine

We can supply you:

1. Fully Automatic Acoustic Guitar String Double-wire Winding Machine

2. Fully Automatic Classic Guitar String Double-wire Winding Machine

3.Fully Automatic Guitar String Ball End Twisting Machine

4. DO OEM ODM

Các sản phẩm được lựa chọn hàng đầu
Xem thêm

Main Categories

Electric Guitar
đàn guitar phụ kiện
nhạc cụ dây và phụ kiện
Drum Sets/Kits and Accessory
35,60 US$ - 60,00 US$/Cái
10 Cái(Min. Order)
13,66 US$ - 18,16 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
1,25 US$ - 3,20 US$/Cái
100.0 Cái(Min. Order)
80,00 US$ - 125,00 US$/Bộ
1 Bộ(Min. Order)
2,60 US$ - 8,60 US$/Cái
500.0 Cái(Min. Order)
2,88 US$ - 4,88 US$/Cặp
100 Cặp(Min. Order)
13,36 US$ - 25,80 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)